Klubová výstava Klub molossů Slovenska 25.7.2010 - rozhodčí Flera Čajkovskaja (foto)

27.07.2010 22:19

Bullstiff-Nostra Caesar II. - mezitřída - výborný 2, r. CAC